Metodický seminář a setkání učitelů ruštiny

Kdy? 19. listopadu, 10:00

V Ruském centrum ZČU se bude od 10 do 14 hodin konat další seminář pro ruštináře věnovaný metodice výuky jazyka, moderním studijním materiálům, aktuální problematice současné ruštiny a ruské kultury. Program budou tvořit workshopy, prezentace a praktické kurzy, při kterých vystoupí prof. Irena Dimitrova Petrova (Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulharsko), Anastasia Shestakova (FF ZČU), Petr Hlavička (vedoucí Nakladatelství Klett), vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová (UJP ZČU) a metodik Ruského centra Varvara Golovatina (UJP ZČU).

Zájemci se mohou přihlásit na adrese golotvav@ujp.zcu.cz nebo pomocí formuláře.

Seminář je součástí profesních setkávání učitelů ruštiny ZŠ, SŠ, VŠ a jazykových škol Plzně a Plzeňského kraje, která tradičně probíhají v Ruském centru na UJP ZČU již 10 let (od založení Ruského centra v r. 2012). Cílem projektu je metodická, didaktická a informační podpora vyučujících, pomoc v rozvoji jejich jazykových dovedností a také utváření profesní společnosti rusistů v západních Čechách.

Seminář je financován z prostředků grantu Fondu „Russkij mir“, který Ruské centrum opakovaně obdržel. Seminář je též akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem jednacím MSMT-32917/2018-2-996. Splňuje podmínky stanovené MŠMT a je možné jej zařadit do žádosti o dotaci v rámci Šablon pro ZŠ a SŠ v kategorii DVPP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *