RUSKÉ CENTRUM
Západočeská univerzita, areál Plzeň-Bory
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, 3. poschodí, UU 308

Telefon: +420 377 635 213, +420 377 635 207

Vedoucí RC – Mgr. Vlasta Klausová, klausova@ujp.zcu.cz
mob.: +420 725 113 309

Metodik RC – Varvara Golovatina, CSc., golotvav@ujp.zcu.cz

Facebook