Vítejte na webu/stránkách Ruského centra Fondu “Russkij mir” při Západočeské univerzitě v Plzni.

Cíle Ruského centra – popularizace ruského jazyka a kultury v ČR, rozvíjení mezikulturního dialogu a upevňování vzájemného porozumění mezi národy.

Je možné navštěvovat kurzy ruského jazyka jako cizího nejen pro studenty a spolupracovníky ZČU, ale i pro všechny zájemce, kteří chtějí mluvit rusky a dozvědět se více o ruské kultuře. Každý týden můžete navštěvovat hodiny Ruské konverzace, které vede výborná lektorka, rodilá mluvčí. Podrobněji…

Ruské centrum – to je tvůrčí a komunikativní prostor pro vědecké diskuze. Konají se zde vědecká fóra, konference, semináře a přednášky nejen o ruském jazyce. Podrobněji…

Ruském centru se uskutečňují neformální setkání a posezení s představiteli různých kultur, poznávací a zábavné akce, svátky, soutěže a kvízy. Podrobněji…

Ruské centrum poskytuje metodickou pomoc učitelům ruského jazyka jako cizího. Konají se zde kurzy zvyšování kvalifikace, kulaté stoly a semináře pro učitele. Podrobněji…

Kromě toho jsou dveře Ruského centra vždy otevřené pro školy, kde se vyučuje ruský jazyk. Pro školáky, studenty a jejich učitele je vypracována řada zábavných a poznávacích hodin. Podrobněji…

Studenti, školáci a jejich učitelé mohou požádat o konzultaci z ruského jazyka a pomoc s přípravou na jazykovou zkoušku z ruského jazyka.

knihovně Ruského centra najdete velký výběr klasické i současné umělecké literatury v ruštině, vědecko-metodické materiály, noviny a časopisy, a též bohatou mediatéku s uměleckými i výukovými filmy. Podrobněji…


12. prosince 2012 bylo slavnostně otevřeno Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni.
Smlouvu o spolupráci s Fondem „Russkij mir“ podepsala rektorka ZČU v Plzni Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. dne 15.11. 2011. Vzniklo tak první Ruské centrum Fondu „Russkij mir“ v České republice.
Ruské centrum nabízí studentům ZČU, žákům středních a základních škol Plzeňského kraje, odborné i laické veřejnosti možnosti, jak se seznámit s ruským jazykem a s ruskou kulturou. Nabízí: vzdělávací aktivity, kurzy, semináře, přednášky, konference, informační podpora, projektová činnost, prezentace a workshopy, stáže v Rusku.

Fond „Russkij mir“ byl zřízen výnosem prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroniče Putina 21.června 2007. Jeho hlavním cílem je popularizace ruského jazyka a ruské kultury za hranicemi Ruské federace.