Ruské centrum při Západočeské univerzitě v Plzni pořádá ve spolupráci s dalšími instituciemi a organizaciemi různé soutěže a festivaly, které podporují zdokonalení jazykových dovedností a zájem k ruskému jazyku a kultuře.

ARS POETICA – Půškinův památník

Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Festival pochlednic

Soutěž psaní v azbuce “Zimní poezie”


A také doporučujeme další odborné soutěže:

Puškinova soutěž

Soutěž překladů “Raduga-Duha”